• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wykorzystanie technologii AR w projektowaniu przestrzeni muzealnych.

Od czasu, kiedy tak właściwie wymyślono oraz zaczęto stosować w praktyce budownictwo wielopiętrowe, potrzebne było opracowanie sposobu przemieszczania się pomiędzy piętrami. Archetypem sięgającym najdawniejszych czasów były stworzone przez naturę pionowe ciągi transportowe takie jak: skalne i ziemne stopnie, rosnące jedne nad drugimi gałęzie i konary drzew. Te ostatnie posłużyły za wzór do sporządzenia drabiny, jakiej naturalnym następcą stały się drewniane schody – koniecznie sprawdź ANCHOR. Układ szczebli w drabinie, ich szerokość oraz odstępy między nimi ewoluowały w zależności od miejsca zastosowania drabiny. Co poniektóre z tych elementów, ich geometria i układ były funkcja wielkości, a również kąta nachylenia całej drabiny. W pewnym momencie całość przybrała formę schodów, czyli konstrukcji nie żądającej trzymania się podczas wchodzenia na górę lub schodzenia w dół. Dla obronności oraz wygody ciąg schodków wyposażany jest w poręcze oraz barierki na spocznikach pomiędzy kondygnacjami, niemniej jednak ostawienia stopni oraz dystans miedzy nimi powinny pozwolić na swobodne przemieszczanie się.

1. Zobacz stronę

2. Zobacz więcej

3. Więcej informacji

4. Przeczytaj więcej

5. Więcej informacji Nieruchomości a rola projektantów krajobrazu.

Categories: Architektura

Comments are closed.