• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zrównoważona moda i zakupy.

Na decyzję o doborze i podziale zadań przewozowych w znaczące mierze wpływają koszty: funkcjonalny koszt transportu oraz alternatywny koszt transportu, innymi słowy wydatki poniesione w związku z aktywnością przewozową. Wysokość poszczególnych kosztów oraz ich udział w kompletnym środku przewozu, zależy od typu środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w przypadku transportu żądającego kosztownych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym oraz lotniczym. Niższe są one tudzież w transporcie kolejowym oraz samochodowym. Koszty efektywne rosną wraz z odległością, lecz maleją wspólnie ze wzrostem ładowności środka transportu – tu wypróbuj ANCHOR. Między poszczególnymi rodzajami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, czynników demograficznych oraz politycznych. Najważniejszą rolę w transportach międzynarodowych odgrywa przewóz morski, który obsługuje 70% powszechnej wymiany.

1. Sprawdź to

2. Czytaj dalej

3. Przeglądaj

4. Zobacz teraz

5. Wejdź

Categories: Blog

Comments are closed.